• RSS
  • Facebook
  • Twitter
11
Kwiecień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Ubezpieczenie OC ma prawo być też zawarte na krótszy okres czasu, lecz wtenczas musimy ten okres uzgodnić indywidualnie z ubezpieczycielem. Co ważne, kupujemy go sami, nie jest on odgórnie nałożony. W dzisiejszych czasach jest wielu ubezpieczycieli na rynku, jesteśmy w stanie w takim razie być spokojni, że dokonamy jakiegokolwiek wyboru, a lub słusznego, okaże się to przy wypłacaniu jakiegokolwiek zabezpieczenia. Zgodnie z ustawą z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, jakikolwiek właściciel pojazdu mechanicznego (pojazd, motor), jaki jest zarejestrowany w Polsce, musi uiścić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC). Możemy je wykupić u dowolnego ubezpieczyciela. Jest ich wiele na rynku wobec tego z doborem odpowiedniego OC Bytom nie powinniśmy posiadać kłopotu. Obejmując taką umowę, która mówi o ubezpieczeniach OC ubezpieczamy swoją odpowiedzialność cywilną. Będziemy z jej tytułu odpowiadać, jeżeli spowodujemy wypadek drogowy. Są pewne limity formułujące wysokość wypłaty ubezpieczenia OC. Nie może być on wyższy niż suma gwarancyjna, która jest ustalona w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Jeśli szkoda została wyrządzona osobie, odszkodowanie nie może być większe aniżeli 2500 000 euro, bez względu na to ile osób brało udział w przypadku. Jeśli niemniej jednak zniszczone pozostało mienie, to wysokość odszkodowania ma prawo do granic możliwości wynosić 500 000 euro. Tu też nie liczy się ilość osób uczestniczących w zdarzeniu.

Pozostałe wpisy:

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.