• RSS
  • Facebook
  • Twitter
06
Sierpień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Aby zostać lekarzem należy skończyć zawiłe studia lecznicze, odbyć staż w szpitalu lub ewentualnie przychodni oraz dopiero wówczas wolno rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki lekarskiej. W Polsce tytuł doktora zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale medycznym dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent posiada jednak tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie często przeprowadza się usg ortopedyczne warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach specjalnego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Można zrobić więcej aniżeli jedną specjalność, np. neurologię oraz psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze profesjonaliści muszą się bezustannie kształcić, ponieważ medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek medycznych oraz udział w konferencjach czy sympozjach leczniczych.
źródło: http://listmotywacyjny.biz.pl, http://korczakfestiwal.pl, meskakuchnia.pl.

Pozostałe wpisy:

Categories: Rozrywka

Comments are closed.